Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

[ROTD] Các Noble Knight hệ FIRE!!!

Với các thành viên đầu tiên lần lượt có mặt trong SR09: Warrior's Strike và promo của tạp chí VJUMP, các lá bài Noble Knight mới dựa theo các hiệp sĩ của Vua Charlemagne đã khiến nhiều người chơi dự đoán sẽ có thêm thành viên trong tương lai. Và Konami đã xác nhận việc đó với việc tung ra archetype Flame Noble Knight trong booster set tiếp theo RISE OF THE DUELIST!!!

Enseikishi – Astolfo / Flame Noble Knight Astolfo
Fire Warrior / Effect
LV1 500/200
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per Duel each.
(1) You can banish 1 FIRE Warrior monster from your hand or GY; Special Summon this card from your hand, then you can make this card’s Level become the banished monster’s Level.
(2) You can banish this card from your GY; during your 2nd Standby Phase after activating this effect, Special Summon this banished card, then you can Special Summon 1 of your FIRE Warrior monsters that is banished or in your GY.

Enseikishi – Ogier / Flame Noble Knight Ogier
Fire Warrior / Effect
LV4 1500/2000
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 FIRE Warrior monster or 1 “Noble Arms” card from your Deck to the GY, except “Flame Noble Knight Ogier”.
(2) If this card is in your GY: You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that target you control.
(3) A monster equipped with this card cannot be destroyed by card effects.

Enseikishi – Olivier / Flame Noble Knight Olivier
Fire Warrior / Tuner / Effect
LV4 1000/1500
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) You can send 1 FIRE Warrior monster or 1 Equip Spell from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card from your hand, and if you do, its Level becomes 1.
(2) If this card is in your GY: You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that target you control.
(3) Your opponent cannot target a monster equipped with this card with card effects.

Enseikishi – Maugis / Flame Noble Knight Maugis
Fire Warrior / Effect
LV4 1500/1000
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If this card is sent to the GY: You can shuffle 3 of your other FIRE Warrior monsters and/or “Noble Arms” cards that are banished and/or in your GY into the Deck; draw 1 card.
(2) If this card is in your GY: You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that target you control.
(3) A monster equipped with this card cannot be destroyed by battle.

Enseikishidou – Roland / Flame Noble Knight Vanguard Roland
Fire Warrior / Synchro / Tuner / Effect
LV5 2000/500
1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If this card is Synchro Summoned: You can activate this effect; during this turn’s End Phase, send 1 Equip Spell from your Deck to the GY, then add 1 Warrior monster from your Deck to your hand.
(2) During the Main Phase, if this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that target you control as an Equip Card with this effect.
● The equipped monster gains 500 ATK.

Enseikishitei – Charle / Flame Noble Knight Emperor Charle
Fire Warrior / Synchro / Effect
LV9 3000/200
1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) If a monster on the field becomes equipped with an Equip Card (even during the Damage Step): You can destroy 1 card on the field.
(2) During the End Phase: You can equip 1 Equip Spell from your hand or GY to this card, then you can equip 1 FIRE Warrior monster from your Deck to this card as an Equip Card with this effect.
● The equipped monster gains 500 ATK.

「Enseiken – Durandal」/ “Flame Noble Arms – Durandal”
Spell Equip
You can only use 1 of this card name’s (1) and (2) effects per turn, and only once that turn.
(1) While this card is equipped to a monster: You can add 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster from your Deck to your hand, then destroy this card.
(2) If this card is sent to the GY because the monster it was equipped to was sent to the GY: You can target 1 Level 5 or lower FIRE Warrior monster in your GY; Special Summon it, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Warrior monsters.

「Enseiken – Hauteclere」/ “Flame Noble Arms – Hauteclere”
Spell Equip
You can only use 1 of this card name’s (1) and (2) effects per turn, and only once that turn.
(1) While this card is equipped to a monster: You can target 1 face-up monster you control; this turn, you cannot declare attacks with other monsters, also it can make a second attack during each Battle Phase, then destroy this card.
(2) If this card is sent to the GY because the monster it was equipped to was sent to the GY: You can target 1 face-up monster on the field; destroy it.

「Enseiken – Joyeuse」/ “Flame Noble Arms – Joyeuse”
Spell Equip
You can only use 1 of this card name’s (1) and (2) effects per turn, and only once that turn.
(1) While this card is equipped to a monster: You can target 1 FIRE Warrior monster in your GY; add it to your hand, then destroy this card.
(2) If this card is sent to the GY because the monster it was equipped to was sent to the GY: You can Special Summon 1 FIRE Warrior monster from your hand.

Olifant no Tsunofue / Olifant Horn
Trap Normal
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) Activate 1 of these effects;
● Banish 1 Equip Spell from your field or GY, then destroy 1 card on the field.
● Destroy 1 “Roland” monster you control, then Special Summon up to 3 FIRE Warrior monsters from your Deck in Defense Position, whose total Levels equal 9, but negate their effects, also you cannot Special Summon until the end of your next turn, except Warrior monsters.

Thiết kế bởi Aptech