Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

[Tin tức OCG] Các Number cuối cùng ra mắt trong Collection Pack 2020

Vậy là sau hơn 9 năm, từ tháng 04/2011, cuối cùng người chơi Yu-Gi-Oh! đã có thể sưu tập trọn bộ 100 Number nguyên bản, với việc các Number từ 1 tới 4 sẽ ra mắt trong Collection Pack 2020 tới! Không những thế, đi kèm với chúng còn là những support cho Numeron card, được Don Thousand sử dụng trong những tập cuối cùng của series ZexaL.

Sản phẩm Collection Pack 2020 sẽ ra mắt OCG vào ngày 20/06/2020, và nhiều khả năng các lá bài này sẽ xuất hiện ở TCG trong sản phẩm tương ứng là Battles of Legend: Armageddon, ra mắt ngày 24/07/2020.

CP20-JP020 Numeron Wall
Level 1 DARK Fiend Effect Monster
ATK 0
DEF 0
You can only use this card name’s (1) effect once per turn.
(1): If you control no cards, or every card you control is named “Numeron Wall” (Quick Effect): You can send this card from your hand or your side of the field to the GY; take 1 “Numeron Network” from your hand or Deck and activate it.
(2): When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, end the Battle Phase at the end of that Damage Step.

CP20-JP021 Chaos Number 1: Gate of Chaos Numeron Sunya (Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya)
Rank 2 DARK Machine Xyz Effect Monster
ATK 2000
DEF 1000
Materials: 4 Level 2 monsters
You can also Xyz Summon this card by using “Number 1: Numeron Gate Ekam” you control as material. (Transfer its materials to this card.)
(1) If this card is Xyz Summoned: Banish all monsters on the field.
(2) Once per turn, during your next Standby Phase after this card is banished: You can Special Summon this banished card, then, if you control “Numeron Network”, inflict damage to your opponent equal to the total ATK of all banished Xyz Monsters.

CP20-JP022 Number 1: Gate of Numeron – Ekam (Number 1: Numeron Gate Ekam)
Rank 1 LIGHT Machine Xyz Effect Monster
ATK 1000
DEF 100
Materials: 3 Level 1 monsters
(1) Cannot be destroyed by battle.
(2) At the end of the Damage Step, if this card battles an opponent’s monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; double the ATK of all “Numeron” monsters you control for the rest of this turn.

CP20-JP023 Number 2: Gate of Numeron – Dve (Number 2: Numeron Gate Dve)
Rank 1 LIGHT Machine Xyz Effect Monster
ATK 1000
DEF 100
Materials: 3 Level 1 monsters
(1) Cannot be destroyed by battle.
(2) At the end of the Damage Step, if this card battles an opponent’s monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; double the ATK of all “Numeron” monsters you control for the rest of this turn.

CP20-JP024 Number 3: Gate of Numeron – Trini (Number 3: Numeron Gate Trini)
Rank 1 LIGHT Machine Xyz Effect Monster
ATK 1000
DEF 100
Materials: 3 Level 1 monsters
(1) Cannot be destroyed by battle.
(2) At the end of the Damage Step, if this card battles an opponent’s monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; double the ATK of all “Numeron” monsters you control for the rest of this turn.

CP20-JP025 Number 4: Gate of Numeron – Catvari (Number 4: Numeron Gate Catvari)
Rank 1 LIGHT Machine Xyz Effect Monster
ATK 1000
DEF 100
Materials: 3 Level 1 monsters
(1) Cannot be destroyed by battle.
(2) At the end of the Damage Step, if this card battles an opponent’s monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; double the ATK of all “Numeron” monsters you control for the rest of this turn.

CP20-JP026 Numeron Network
Field Spell
You can only use this card name’s (1) effect once per turn.
(1) During your Main Phase: You can send 1 “Numeron” Normal Spell that meets its activation conditions from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell Card’s effect when that card is activated.
(2) Effects of “Numeron” Xyz Monsters you control that activate by detaching Xyz Material can also be activated without detaching material.

CP20-JP027 Numeron Direct (Numeron Calling)
Normal Spell
(1) If “Numeron Network” is in your Field Zone, and you control no monsters: Special Summon up to 4 “Numeron Gate” Xyz Monsters with different names from your Extra Deck (but banish them during the End Phase), also, for the rest of the turn, you can only Normal Summon or Special Summon once.

Thiết kế bởi Aptech