Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

[Tin tức OCG] Erratum của Red-Eyes Darkness Metal Dragon và Makyura the Destructor

Trong banlist tháng 4/2020 của format OCG, 2 lá bài đang bị ban là Red-Eyes Darkness Metal DragonMakyura the Destructor sẽ được chuyển từ Forbidden sang Limited với card text đã được sửa đổi nhằm hạn chế sức mạnh của cả 2 lá bài này. Phiên bản errata của Red-Eyes Darkness Metal Dragon sẽ kèm theo artwork mới cho nó và phát hành cùng Perfect Rulebook 2020, còn Makyura the Destructor sẽ được in lại với text mới trong Duelist Pack: Duelist of the Gloom ra mắt tháng 5 này bên OCG.

RB06-JP001 Red-Eyes Darkness Metal Dragon
Level 10 DARK Dragon Effect Monster
ATK 2800
DEF 2400
You can only Special Summon a card with this card’s name once per turn by the (1) effect, and can only use the (2) effect of this card’s name once per turn.
(1) You can Special Summon this card (from your hand) by banishing 1 face-up Dragon monster you control.
(2) During your Main Phase: You can Special Summon 1 Dragon monster from your hand or GY, except “Red-Eyes Darkness Metal Dragon”.

DP24-JP008 Makyura the Destructor
ATK 1600
DEF 1200
You can only use this card name’s effect once per turn.
(1) If this card is sent from the Monster Zone to the GY: You can activate this effect; once during this turn, you can activate a Trap Card from your hand.

Thiết kế bởi Aptech