Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

Xuất hiện hỗ trợ mới cho Fluffal trong Rise of the Duelist [ ROTD ]

Mới đây KONAMI đã leck trong set Rise of the Duelist sẽ có thêm hẳn nhứng 5 lá hỗ trợ mới cho dòng bài Fluffal mới của Yugioh . Ngoài việc vô cùng đáng yêu cũng như vô cùng creepy như mọi khi thì theo shop thấy các lá bài mới này khá là mạnh và có khả năng thực chiến cao . Cùng shop xem effect chi tiết của các lá bài sắp cập bến sân chơi Yugioh này nhé :

ROTD-JP021 Fluffal Dolphin
WATER/Fairy - Effect/4/1600/1000
You can only use each effect once per turn.You can target 1 “Toy Vendor” in your GY; Set it to your field, and if you do, send 1 “Edge Imp Sabres” or 1 “Fluffal” monster from your deck to the GY.
If this card is sent to the GY as a Fusion Material: You can shuffle 1 “Polymerization” Spell or “Fusion” Spell from among your banished cards or your GY cards into the Deck.

ROTD-JP022 Edge Imp Scythe
DARK/Fiend - Effect/3/1000/0
You can only use each effect once per turn. During your opponent’s Main Phase (Quick Effect): You can reveal this card from your hand; Fusion Summon 1 “Frightfur” Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control or have in your hand as materials, including this card.
If a “Frightfur” Fusion Monster you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead.

ROTD-JP039 Frightfur Cruel Whale
WATER/Fiend - Fusion - Effect/9/2600/2400
1 “Edge Imp” monster + 1 “Fluffal” monster
If this card is Fusion Summoned: You can destroy 1 card on each side of the field.
Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Fusion Monster you control; send 1 “Frightfur” card from your Deck or Extra Deck to the GY, excpet “Frightfur Cruel Whale”, and if you do, the target gains ATK equal to half its own original ATK until the end of this turn.

ROTD-JP058 Frightfur Repair
Normal Spell Card
You can only use each effect once per turn.Target 1 “Frightfur” Fusion Monster in your GY; return it to the Extra Deck, then, you can Special Summon 1 “Fluffal” or “Edge Imp” monster from your GY.
You can banish this card from your GY; Special Summon 1 “Fluffal” or “Edge Imp” monster from your hand.

ROTD-JP074 Frightfur Vendor
Continuous Trap Card
This card’s name becomes “Toy Vendor” while it is on the field or in the GY.
Once per turn: You can discard 1 card; draw 1 card, and if you do, reveal it. If it is an “Edge Imp” monster, you can destroy 1 card on the field. Otherwise put 1 card from your hand on the top or bottom of your Deck.
If this card is sent to the GY: You can target 1 face-up monster your opponent controls; halve its ATK until the end of this turn.

Các bạn thấy sự hỗ trợ mới này thế nào , cùng để lại ý kiến ở dưới nha !! 

 

 
Thiết kế bởi Aptech