Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

Những điều cơ bản cần biết để LINK SUMMON !!

Trích dẫn từ Perfect Rule Book, sau đây là hướng dẫn về cách thực hiện Link Summon, cũng như những điều cần phải chú ý về cách triệu hồi hoàn toàn mới này. :3

Ở đây chúng ta sẽ lấy "Decode Talker" làm VD minh họa.

- Trước hết, để có thể thực hiện Link Summon thì bạn cần có material thỏa mãn cả về số lượng và điều kiện mà Link Monster yêu cầu.

Hãy chú ý "Decode Talker" có LINK-3 và yêu cầu cần "2 or more effect monsters", sau đây là những trường hợp thực hiện đúng cách để triệu hồi quái thú này:
+ Sử dụng 3 effect monsters bất kì (ứng với LINK-3) (VD như 3 "Sangan" hoặc 3 "Honeybot")
+ Sử dụng 1 effect monster + 1 LINK-2 effect monster (VD là 1 "Sangan" + 1 "Honeybot" hoặc 2 "Honeybot")

     

 

1 số chú ý:

- Bạn có thể sử dụng token, Pendulum monster và các monster sẽ bị banish khi rời sân làm material cho Link Summon.

- Không thể sử dụng monster ở face-down DEF để Link Summon.

- Không thể sử dụng số lượng monster vượt quá chỉ số LINK của Link monster cần triệu hồi.
( VD bạn không thể sử dụng 4 quái thú hoặc nhiều hơn để triệu hồi "Decode Talker" LINK-3 )

- Khi sử dụng Link monster làm material để Link Summon tiếp, bạn chỉ có thể coi nó như 1 material hoặc material bằng chỉ số LINK của nó.
(VD nếu sử dụng "Decode Talker" LINK-3 như material để tiếp tục thực hiện Link Summon, có thể coi nó như 1 hoặc 3 material chứ không thể coi như 2)

Thiết kế bởi Aptech