Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

[Tin tức Master Duel] Banlist tháng 12/2022

Forbidden:
Barrier Statue of the Stormwinds

Limited:
[Không thay đổi]

Semi-Limited:
Galatea the Orcust Automaton
Genex Ally Birdman
Anti-Spell Fragrance

No Longer Limited:
Magical Meltdown

Thiết kế bởi Aptech