Địa chỉ: 15 Bùi Ngọc Dương,Hai Bà Trưng,Hà Nội

Facebook Like Box
Hỗ trợ trực tuyến

[Tin tức OCG] Booster set Phantom Rage và support mới cho The Phantom Knights & Raidraptor

Những thông tin đầu tiên về booster set thứ 3 của năm 2020 đã được hé lộ. Phantom Rage sẽ có cover card là phiên bản mới của Dark Rebellion Xyz Dragon từ Arc-V! Bên cạnh đó còn là những thành viên mới của 2 dòng bài RaidraptorPhantom Knights, gợi ý về một chiến thuật kết hợp cả hai bộ bài DARK Xyz này lại.

Sản phẩm Phantom Rage sẽ ra mắt OCG vào 08/08/2020.


PHRA-JP001
Raiders’ Wing
Level 4 DARK Winged Beast Effect Monster
ATK 0
DEF 2000
(This card is also always treated as a “The Phantom Knights” card and a “Raidraptor” card.)
You can use the (1)st effect with this card’s name only once per turn.
(1) If this card is in your hand or GY: You can detach 1 material from a DARK Xyz Monster you control; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.
(2) An Xyz Monster whose original Attribute is DARK and has this card as material gains this effect.
– Cannot be targeted by an opponent’s card effects.


PHRA-JP002
Phantom Knights’ Stained Greave / The Phantom Knights of Stained Greaves
Level 3 DARK Warrior Effect Monster
ATK 1200
DEF 600
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) If a “The Phantom Knights” monster is Special Summoned to your field: You can Special Summon this card from your hand, then you can increase this card’s Level by 1.
(2) You can banish this card from your GY; Special Summon 1 “The Phantom Knights” monster from your hand, except “The Phantom Knights of Stained Greaves”, then you can increase its Level by 1.


PHRA-JP003
Phantom Knights Tear Scale / The Phantom Knights of Tear Scale
Level 3 DARK Warrior Effect Monster
ATK 600
DEF 1600
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) You can discard 1 card; send 1 “Phantom Knights” card from your Deck to the GY, except “The Phantom Knights of Tear Scale”.
(2) If another “Phantom Knights” card is banished from your GY, and this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


PHRA-JP004
Raid Raptors – Heel Eagle / Raidraptor – Heel Eagle
Level 3 DARK Winged Beast Effect Monster
ATK 700
DEF 700
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) If the only monsters you control are “Raidraptor” monsters (min. 1): You can Special Summon this card from your hand.
(2) You can banish this card from your GY, then target 1 “Raidraptor” Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


Raid Raptors – Strangle Lanius / Raidraptor – Strangle Lanius
Level 4 DARK Winged Beast Effect Monster
ATK 1600
DEF 1100
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) If you control a DARK monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.
(2) If an Xyz Monster you control has a material attached that was originally a DARK Xyz Monster: You can target 1 Level 4 or lower “Raidraptor” monster in your GY; Special Summon it, but its effects are negated.

—–


PHRA-JP041
Arc Rebellion Xyz Dragon
Rank 5 DARK Dragon Xyz Effect Monster
ATK 3000
DEF 2500
Xyz Materials: 3 Level 5 monsters
You can use the (2)nd effect with this card’s name only once per turn.
(1) This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects.
(2) You can detach 1 material from this card; you cannot attack with cards for the rest of this turn, except with this one, also this card gains ATK equal to the combined original ATK of all other monsters on the field, then if this card has a DARK Xyz Monster as Xyz Material, negate the effects of all other face-up monsters on the field.


PHRA-JP051
Rank-Up-Magic – Phantom Force / Rank-Up-Magic Phantom Knights’ Force
Spell Quick-Play
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) During the Main phase: Banish any number of DARK monsters from your GY, then target 1 DARK Xyz Monster you control; Special Summon 1 “The Phantom Knights”/”Raidraptor”/”Xyz Dragon” Xyz Monster from your Extra Deck, which is X Ranks higher than that target you control by using it as the material, where X = the number of monsters you banished to activate this card. (This is treated as an Xyz Summon, transfer its materials on the Summoned monster.) For the rest of the turn after this card resolved, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Xyz Monsters.


PHRA-JP068
Raiders’ Unbreakable Mind
Trap Continuous
(This card is also always treated as a “The Phantom Knights” card and a “Raidraptor” card.)
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn.
(1) If you Xyz Summon using a DARK Xyz Monster(s) as material: You can target 1 card on the field; destroy it.
(2) If this face-up card in the Spell & Trap Zone is destroyed by card effect: You can Set 1 “Rank-Up-Magic” Spell from your Deck or GY to your field.


Raid Raptors – Phantom Claw / Raidraptor – Phantom Knights’ Claw
Trap Counter
You can only activate 1 card with this card’s name per turn.
(1) When a monster effect is activated: You can detach 1 material from a DARK Xyz Monster you control; negate that activation, and if you do, destroy it. Then, if you detached a “The Phantom Knights”/”Raidraptor”/”Xyz Dragon” card to activate this card, you can have 1 “Raidraptor” Xyz Monster you control gain ATK equal to the original ATK of the monster destroyed by this effect.

Thiết kế bởi Aptech